Hãy hướng về mặt trời và bóng tối luôn khuất phía sau lưng bạn