I. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH MedPlus1 là một pháp nhân được thành lập vào ngày 9/3/2015 trên hình thức là công ty con của tập đoàn SRD (Nhật Bản) với 100% là vốn đầu tư từ công ty mẹ.

Công ty được cấp phép từ Bộ Y tế Việt Nam và bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/6/2015 với nghiệp vụ chính : Cung ứng điều phối viên để hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng. 

Đại diện pháp luật của Công ty: Ông Shinichi Tamura - Tổng giám đốc Công ty và cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty

II. NĂNG LỰC

1. Đào tạo

Sử dụng tài liệu tập huấn nghiệp vụ CRC được đúc kết từ 19 năm kinh nghiệm với vai trò là SMO của công ty MSR, Nhật Bản (công ty con của Tập đoàn SRD

- Chuyên gia tập huấn từ công ty MSR, Nhật Bản:

. Có kinh nghiệm làm CRC (10 năm)

. Có kinh nghiệm đào tạo CRC tại Nhật Bản

2. Nhân lực hiện tại CRCs của MedPlus1_ CRC of MedPlus1

Tổng số nhân sự: 24

Địa bàn Hà Nội: 9     

Địa bàn Hồ Chí Minh: 15

Năng lực CRCs:

  • Chuyên ngành điều dưỡng: 1
  • Chuyên ngành công nghệ sinh học: 2
  • Dược sỹ: 21

3. Số liệu về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng:  

Tổng số dự án đang hỗ trợ:  trên 40 dự án nghiên cứu và các chương trình hỗ trợ bệnh nhân.

Tổng số hợp đồng đã ký: trên 107 hợp đồng.

Biểu đồ

III. SƠ LƯỢC VỀ TẬP ĐOÀN SRD.,LTD _NHẬT BẢN

Tập đoàn SRD bao gồm các thành viên và chuyên về các lĩnh vực như sau: 

- Công ty mẹ SRD: dịch vụ CRO, 

- Công ty TNHH MedPlus1: Dịch vụ SMO tại VN, dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe

- Công ty SRD Biology Center Co., Ltd:  nghiên cứu tiền lâm sàng

- SRD staff Co.,Ltd: dịch vụ nhân sự tạm thời

- Công ty MSR: Dịch vụ SMO tại Nhật Bản

- Công ty IR: chuyên về Bất động sản